Consultancy

Explosie veiligheid & ATEX

Explosiegevaar kan zich in alle ondernemingen voordoen waar brandbare gassen, vloeistoffen of poeders worden gebruikt. Een poeder, gas, nevel of damp kan, gemengd met zuurstof uit de lucht, een explosieve atmosfeer vormen, waarbij een minimaal vonkje tot desastreuze gevolgen kan leiden. Om dit gevaar in te perken moeten componenten, elektrisch- en mechanisch, van de installaties in deze omgevingen voldoen aan de ATEX richtlijn.

Onze ATEX specialisten kunnen advies en ontwerp van installaties in explosie gevaarlijke zones leveren of certificering van ATEX componenten voor gebruik in deze zones verzorgen. Het is hierbij van belang om de vraag en wetgeving helder te krijgen en de juiste componenten conform de ATEX norm te ontwerpen en certificeren.

Kwaliteit & Veiligheid

Organisaties die kwaliteit en veiligheid hoog in het vaandel hebben staan realiseren hogere rendementen dan bedrijven die hier geen tot weinig aandacht aan besteden. Dit is geen fabeltje, maar een feit. Zorg voor kwaliteit en veiligheid biedt nog meer voordelen: het beperkt (ver)storingen, faalkosten en ongevallen, het verlaagt de kosten die daarmee gepaard gaan, het verhoogt de productiviteit en resultaat en het waarborgt de continuïteit van uw organisatie.

De certificeringsspecialisten van ImProvia staan voor u klaar om uw organisatie te laten voldoen aan de gewenste kwaliteit- en veiligheidseisen. Doe een beroep op onze certificeringspecialisten voor o.a.:

  • ISO 9001, VCA of VCU, OHSAS 18001, AQAP, werkplekbeveiliging of iedere andere norm;
  • risico inventarisatie en -evaluatie;
  • taakrisico-analyse;
  • ontwikkelen van instructies;
  • opzetten van veiligheidsopleidingen en veiligheidsregimes;
  • geven van veiligheidstrainingen.

Machineveiligheid CE

Om de veiligheid van machines en producten te waarborgen moeten deze voldoen aan de EU-richtlijnen. Hierbij is het van belang om kennis van richtlijnen en normen te hebben om de balans te vinden tussen veiligheid, techniek en budget.

ImProvia heeft ervaren specialisten die het certificaat Certified Machinery Safety Expert (CMSE®) hebben behaald. Op basis van hun ruime ervaring met mechanische, elektrische, pneumatische en hydraulische systemen en industriële automatisering, hebben ze bewezen dat ze de experts zijn op het gebied van machineveiligheid.

Onze gecertificeerde specialisten beschikken over de kennis en expertise op het gebied van machineveiligheid en CE-markering voor zowel nieuwbouw als upgrading en aanpassing van bestaande machines.

We are keen to talk about your next success.