One Team

Als producent in de maakindustrie ben je sterk afhankelijk van techniek. Techniek moet niet alleen werken, het moet je onderscheiden van je concurrent. Want daar waar je sneller, slimmer of goedkoper kunt produceren, zit de winst.

Onze visie en aanpak om dit te bereiken hebben wij ondergebracht in het All4One concept; One Vision, One Team, One Process, One Solution. Met dit concept werken we samen met klanten toe naar een integrale, toekomstbestendige oplossing die het productieproces naar een hoger niveau tilt.

One Team

Hierbij werkt ImProvia bij voorkeur als één team. Een team dat bestaat uit professionals van ons én die van de klant. Want niemand kent het product en het proces beter dan de klant zelf. Op die manier overbruggen we de wederzijdse kenniskloof en creëren we samen de beste totaaloplossing. Een oplossing waarmee onze klant de toekomst tegemoet kan!

Een voorbeeld van het werken in een team samen met de klant staat hieronder beschreven.

Nadat het probleem bij de klant helder geformuleerd was, hebben we aangestuurd om te starten als één team; een doelmatige mix van professionals van ons én die van de klant om de beste oplossing te kwalificeren. Verderop in dit traject, bij het vaststellen van de eisen, bleek QA/QC eisen te stellen die tegenstrijdig bleken met de eisen die Productie Management had gesteld en die al in een RFQ stonden die de markt op zou gaan. Door het team is vanuit verschillende invalshoeken naar de eisen gekeken en de beste set aan eisen geformuleerd. Als de RFQ was uitgestuurd met de eisen van Productie Management, had dit wel de juiste oplossing opgeleverd? Wat zouden de financiële of technische gevolgen zijn geweest voor het verdere project?

Dit voorbeeld laat zien, dat werken in teamverband essentieel is bij het optimaliseren van je proces. Iedereen heeft een andere invalshoek op het probleem. Samen met de kennis en ervaring van onze professionals brengen we dit tot één geheel en vinden we een integrale, toekomstbestendige oplossing voor het echte probleem

Wilt u ook samen naar uw productieproces kijken? Neem dan contact op met Andre, hij vertelt er graag meer over.

Neem contact op met Andre

 

Reader Interactions