One Vision

Als producent in de maakindustrie ben je sterk afhankelijk van techniek. Techniek moet niet alleen werken, het moet je onderscheiden van je concurrent. Want daar waar je sneller, slimmer of goedkoper kunt produceren, zit de winst.

Onze visie en aanpak om dit te bereiken hebben wij ondergebracht in het All4One concept; One Vision, One Team, One Process, One Solution. Met dit concept werken we samen met klanten toe naar een integrale, toekomstbestendige oplossing die het productieproces naar een hoger niveau tilt.

One Vision

Het vertrekpunt is dat we een stapje achteruit doen en kijken vanuit de bedrijfsdoelstellingen naar het complete maakproces en het echte probleem. Vanuit die gedachte gaan wij samen met de klant aan de slag. De klant met kennis en ervaring van haar product en proces, wij met professionals die bestaande en nieuwe technieken kennen en deze slim weten in te zetten. Net even anders, net even slimmer, net even goedkoper. Zo bereiken we de oplossing die de klant nódig heeft en die positief bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. De visie is hetzelfde, de klant en de oplossing zijn uniek.

Een mooi voorbeeld staat hieronder beschreven. Daarin komen voordelen van onze aanpak mooi naar voren.

Samen met de klant zaten we aan tafel om het gehele productieproces te automatiseren. Het productportfolio van de klant was enorm divers. Het automatiseren van het gehele proces vereiste daardoor maximale flexibiliteit wat zich vertaalde in een dusdanige investering, dat er geen valide business case meer was. Vanuit daar zijn we dieper gaan kijken, wat was de echte oplossing voor het probleem? Samen met de klant is het productportfolio en de daarbij horende oplossing in tweeën gesplitst. Eén geautomatiseerde oplossing voor het produceren van bulk en één oplossing voor produceren van de specials uit het portfolio. Door dit te doen zijn de kosten die gemoeid zijn om te automatiseren lager en was er wél een valide business case.

ImProvia kijkt dus graag verder dan waar klanten initieel om vragen. Want alleen dan kunnen we het productieproces écht verbeteren. Samen creëren we innovatieve, duurzame oplossingen die we ontwikkelen tot een technische architectuur waarmee je de toekomst tegemoet kunt.

Wilt u ook samen naar uw productieproces kijken? Neem dan contact op met Andre, hij vertelt er graag meer over.

Neem contact op met Andre

 

Reader Interactions